Art has a role to play in the daily life.

Art evokes visual experiences and associations - aesthetic insights.
It invites you to think, entices you to feel and urges you to converse with the artwork itself and others viewing it. Visual arts - and arts in general - gifts life with such being and content that is impossible to find elsewhere in the post-modern life. Art is the Absolute Thing!

Abstract and concept art fascinate the artist in me. I aim to create something that does not exist without my personal creative act.

I hope you enjoy my site and artworks! I would love to hear from you.

Taiteella on jokaiselle jotakin annettavaa.

Taide luo visuaalisia kokemuksia ja assosiaatioita - esteettisiä elämyksiä. Se usuttaa ajattelemaan, houkuttelee tuntemaan ja kehottaa keskustelemaan katseltavan teoksen ja muiden sitä katselevien kanssa. Kuvataide - ja taide yleensä - mahdollistaa elämäämme jotain sellaista olemista ja sisältöä, jota nykyelämässä on muualta mahdotonta löytää. Taide on Ehdoton Juttu!

Taiteilijana minua kiehtoo erityisesti abstrakti ja käsitetaide. Haluan luoda jotain sellaista, jota ei ole olemassa ilman luovaa tekoani.

Toivottavasti nautit tästä sivustosta ja teoskuvistani! Ota rohkeasti yhteyttä.