Art has a role to play in the daily life.

Art evokes visual experiences and associations - aesthetic insights.
It invites you to think, entices you to feel and urges you to converse with the artwork itself and others viewing it. Visual arts - and arts in general - gifts life with such being and content that is impossible to find elsewhere in the post-modern life. Art is the Absolute Thing!

Abstract and concept art fascinate the artist in me. I aim to create something that does not exist without my personal creative act.

I hope you enjoy my site and artworks! I would love to hear from you.

Taiteella on jokaiselle jotakin annettavaa.

Taide luo visuaalisia kokemuksia ja assosiaatioita - esteettisiä elämyksiä. Se usuttaa ajattelemaan, houkuttelee tuntemaan ja kehottaa keskustelemaan katseltavan teoksen ja muiden sitä katselevien kanssa. Kuvataide - ja taide yleensä - mahdollistaa elämäämme jotain sellaista olemista ja sisältöä, jota nykyelämässä on muualta mahdotonta löytää. Taide on Ehdoton Juttu!

Taiteilijana minua kiehtoo erityisesti abstrakti ja käsitetaide. Haluan luoda jotain sellaista, jota ei ole olemassa ilman luovaa tekoani.

Toivottavasti nautit tästä sivustosta ja teoskuvistani! Ota rohkeasti yhteyttä.

Värin olemuksia -näyttelystä

Värien maailma on ihmeellinen ja vastustamaton osa päivittäistä kokemustamme. Väri on olemassa objektiivisesti, mutta kuitenkin jokainen havaitsee sen subjektiivisesti omien silmiensä ja hermostonsa mahdollistamissa rajoissa. Se mitä joku kutsuu oranssiksi, voi jollekin toiselle olla likempänä punaista. Sinun turkoosisi voi olla minulle enemmänkin sininen. Värien vaikutus mieleen on myös hyvin henkilökohtaista. Minulle keltainen on kesän, voiman ja autuuden väri – sekä Rafael Wardin uskomattomien mestariteosten ydin. Väreillä on myös vahvasti kulttuuristuneita merkityksiä. Violetti on kristityille - muiden merkitysten lomassa - katumuksen väri; valkoinen taas Aasiassa kuoleman ja surun väri. Se, kuinka reagoit ympäristösi väreihin ja mitä värivalintoja teet päivittäin, kertoo värien voimasta sinuun – sinun ja värien yhteiselosta. Mikä väri vetää sinun mielesi maahan ja mikä kohottaa sen iloon?


Tässä teossarjassa värit kurkkivat toinen toisensa takaa toisiinsa vaikuttaen. Lähtökohtanani oli tutkia abstraktin maalaustavan avulla värien yhteistyötä ja yhteiseloa sekä sitä, mitä merkityksiä ja assosiaatioita värien yhdistelmät mielessäni luovat. Koen nämä maalaukset visuaalisiksi värirunoiksi teemasta värin olemus. Toivon teosten värien olemuksen jäävän sinulle mieluisaksi mysteeriksi.


Lisätiedot ja myynti:
Lizbet.SanMiguel@gmail.com
Tel. 050 532 5569

www.elizabethsanmiguel.com
https://www.instagram.co...